Παναγιώτης Βασιλείου

Panagiotis Vassiliou_170Ο Παναγιώτης Βασιλείου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Αποφοίτησε από το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991 και έλαβε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος το 1994. Είναι Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις.

Έχει μεγάλη εμπειρία και ειδίκευση σε νομικά θέματα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία εταιριών, τα οποία περιλαμβάνουν Δίκαιο Εταιριών, σύσταση, μετατροπή, συγχώνευση και λύση Εταιριών (προσωπικών, περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων), εισαγωγή εταιριών στο χρηματιστήριο, συμβάσεις, franchise, κατοχύρωση σημάτων και ευρεσιτεχνιών κλπ. Επίσης, έχει σημαντική πείρα στην αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

Εκτός από τις νομικές σπουδές του, έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα εισαγωγής στη λογιστική (ΕΛΚΕΠΑ 1992-93), την εισαγωγή Ανωνύμων Εταιριών στο χρηματιστήριο και τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε εκπροσώπους ΑΕ και ΕΠΕ για φορολογικές παραβάσεις (Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ).
 
  Είναι άριστος χειριστής της Αγγλικής (Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge) και της Γαλλικής γλώσσας (Superieur III, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών).