Το Συνέδριο

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) διοργανώνει το Συνέδριο με τίτλο:

«Athens ExtroVision Forum 2016», & θέμα:

«Η Εξωστρέφεια της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας: Όραμα & Πραγματικότητα»

Το Συνέδριο διοργανώνεται βάσει των προδιαγραφών ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121, την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016, στην αίθουσα Ερμής του ΕΒΕΑ, στην Αθήνα. Ώρες 17.00 έως 20.00.

Κύριοι στόχοι:
Το Συνέδριο εστιάζει στα διλήμματα των επιχειρηματιών αναφορικά με την έναρξη μιας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό καθώς και σε όλα τα σχετικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, στα πνευματικά δικαιώματα, στα χρηματοοικονομικά ζητήματα και στη φορολογία αυτής.
Φιλοδοξεί να αναδείξει τη δυναμική και την ευελιξία που δημιουργεί η  εν μέσω συνεργειών συμμετοχή μιας επιχείρησης σε δίκτυα επιχειρηματικότητας,  εντός και εκτός συνόρων, απαντώντας στο ερώτημα εάν η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξή τους .
Επιπρόσθετα πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στην ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα, το νομικό και γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και την εταιρική διακυβέρνηση.

Θεματολογία:
Τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

•    Παρουσίαση των ελληνικών νομικών μορφών.
•    Το δίλημμα του Επιχειρείν  στο εξωτερικό.
•    Πρότυπα δημιουργίας συνέργειας και δικτύωσης των ελληνικών επιχειρήσεων.
•    Χρηματοοικονομική και φορολογική αντιμετώπιση των ελληνικών νομικών μορφών & των διαφόρων μορφών συνέργειας.
•    Εμπορικό σήμα, Ευρεσιτεχνίες και Πνευματικά Δικαιώματα: « Ο πλούτος της επιχείρησης».
•    Τα νέα “made in Greece” προϊόντα: Η καινοτομία, το R&D και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
•    Success Stories ελληνικών επιχειρήσεων & συνεργειών.

Κοινό:
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες και εταιρίες με εξωστρεφή στρατηγική και επενδυτική πολιτική, σε εν δυνάμει επιχειρηματίες, ανώτερα διοικητικά στελέχη εταιρειών στον ελληνικό και διεθνή ιδιωτικό τομέα, θεσμικούς εκπροσώπους, ανώτερα στελέχη ελληνικών δημοσίων Οργανισμών, Πρέσβεις και εμπορικούς ακολούθους, εκπροσώπους χρηματοοικονομικών Οργανισμών, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες.

Πληροφορίες – Συμμετοχές:
Υπεύθυνες Επικοινωνίας:

Websites:

  • www.iea.org.gr
  • www.extrovision.iea.org