Δρ. Παρασκευή Γκαγκανάτσου

Gaganatsou_170H Δρ. Παρασκευή  Γκαγκανάτσου  είναι Διδάκτορας Χημικός με 8 χρόνια σπουδές και έρευνα στην Αγγλία και 27 χρόνια πείρα στην Ελλάδα.

Έχει διατελέσει Βοηθός Καθηγητή και Ερευνητής σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και εργάσθηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος σε εταιρείες στην Αγγλία.

Από το 1988 έως το 2002 εργάστηκε στον ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) ως Εξεταστής Διπλωμάτων – Ευρεσιτεχνίας ενώ το 2002 έλαβε τη θέση της Προϊσταμένης στην  Διεύθυνση Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΟΒΙ, αναλαμβάνοντας την Εποπτεία και τον Συντονισμό του Τμήματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης & Διάδοσης της Καινοτομίας.

Είναι επιστημονική υπεύθυνος για τον συντονισμό και εκτέλεση έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα οποία συμμετέχει ο ΟΒΙ και αφορούν την Διανοητική Ιδιοκτησία.

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα, άρθρα για την Προστασία των  Εφευρέσεων και την Τεχνολογική Πληροφόρηση από Τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και για τις Στρατηγικές  ευαισθητοποίησης και επιβολής των Δικαιωμάτων της Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Ανάλυσης των  Συστημάτων Υποστήριξης Καινοτομίας.

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και γνωρίζει την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα.