Χρήστος Βάκης

C.Vakis_170 Χρήστος Βάκης BA, FCA, Διευθύνων Σύμβουλος, Cymiva Management Consultants Ltd

Παρακολούθησε οικονομικά στην Αγγλία, εργάστηκε με την Touche Ross & Co (Deloitte) και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Διατέλεσε συνεταίρος στην KPMG μέχρι το 1995.

Παρέχει συμβουλές στην οργάνωση και διαχείριση εταιρειών. Προεδρεύει σε αριθμό Διοικητικών Συμβουλίων Αγγλικών, Κυπριακών και Ελληνικών εταιρειών με διοικητικές και εκτελεστικές εξουσίες.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από το 2011.